Chat Online

0972.274.123

Dowload driver máy in nhiệt hóa đơn
Ngày đăng: 21-07-2018 11:16:40 | Lượt xem: 5702

Dowload driver các loại máy in hóa đơn nhiệt trên thị trường việt nam

Để có thông tin model SP, bạn xoay hoặc lật máy in lên và sẽ tìm thấy thông tin này ở mặt sau hoặc dưới đáy máy in nhiệt. Ví dụ: "XP Q200" của Xprinter, "PRP 085 UP", "PRP 085 USE" của PRP, "APOS-220" của thương hiệu APOS...

Danh sách drivers các loại máy in hóa đơn nhiệt:

1. XPRINTER:

* Tải Driver máy in hóa đơn Xprinter (Mã Q200, Q80I.....) click vào ---> DOWLOAD

* Tải Driver máy in hóa đơn Xprinter K58iih Click vào ---->  DOWLOAD 

* Tải Driver máy in nhiệt Xprinter Tapos 500plus Clicl vào ----> Dowload

2. Gprinter:

* Tải Driver máy in hóa đơn GPRINTER Click vào ---->  DOWLOAD

3. A200 PLUS - AP250U - PRP 085:

* Tải driver máy in hóa đơn PRP085 và AP250U click vào ---> DOWLOAD

4. APOS:

* Tải Driver máy in hóa đơn APOS220, APOS230 click vào --->  DOWLOAD

5. BIRCH PRP -085 :  

* Tải Driver máy in hóa đơn Birch PRP-085 Click vào ---->  DOWLOAD   

* Tải Driver máy in hóa đơn Pos58U Click vào ---->  DOWLOAD