Chat Online

0944.680.669

Tải Tray java pos365
Ngày đăng: 13-07-2022 06:01:26 | Lượt xem: 144

Tải ứng dụng hỗ trợ in tự động phần mềm bán hàng Pos365

Tải ứng dụng hỗ trợ in tự động phần mềm bán hàng Pos365

1. Tải tray :   Dowload

2. Tải Java 64bit : Dowload

Dowload Easy driver Win7
Thời gian đăng : 13-01-2021 09:47:20 | Lượt xem: 339
Dowload Easy driver Win7
SETUP WIFI V3.1 Xprinter
Thời gian đăng : 10-11-2020 04:25:29 | Lượt xem: 443
V3.1 Xprinter
SET SO THU TU
Thời gian đăng : 10-11-2020 08:19:44 | Lượt xem: 354
Set thoi gian :  1F 1B 1F 84 04 01 YY MM DD 00 Lenh reset so thu tu: 1F 1B 1F 84 03 00 00 00
PHẦN MỀM CHỈNH MAIN 3200 CỔNG TỪ
Thời gian đăng : 26-12-2019 09:01:55 | Lượt xem: 462
PHẦN MỀM CHỈNH MAIN 3200 CỔNG TỪ
Tải driver usb thu wifi không râu
Thời gian đăng : 11-09-2019 07:29:32 | Lượt xem: 603
tải driver usb thu wifi